Make your own free website on Tripod.com


Persatuan Ping Pong Negeri Johor Cawangan Pontian 
 

Syarat-Syarat Pertandingan
 

2006

笨珍县 10

PERTANDINGAN PING PONG REMAJA DAN TUNAS HARAPAN DAERAH PONTIAN 2006

 

2005

2005 年 度 新 苗 乒 乓 赛 简 章

Syarat-syarat Pertandingan Ping Pong Tunas Harapan Pontian 2005

Syarat-syarat Pertandingan Ping Pong Terbuka Pontian 2005

2005 年 度 少 年 乒 乓 赛 简 章

2005 年 度 全 柔 男 女 公 开 乒 乓 锦 标 赛 简 章
 

 

2004

2004 年 度 新 苗 乒 乓 赛 简 章

2004 年 度 男 女 乒 乓 公 开 赛 简 章

Syarat-syarat Pertandingan Ping Pong Terbuka Pontian 2004

2004 年 度 少 年 乒 乓 赛 简 章

Syarat-syarat Pertandingan Ping Pong Remaja dan Tunas Harapan Pontian 2004

2003

2003 年 度 新 苗 乒 乓 赛 简 章

2003 年 度 男 女 乒 乓 公 开 赛 简 章

Syarat-syarat Pertandingan Ping Pong Terbuka Pontian 2003

2003 年 度 少 年 乒 乓 赛 简 章

2003 年 度 全 柔 男 女 公 开 乒 乓 锦 标 赛 简 章

表 格