Make your own free website on Tripod.com

2005 10

 

1.            :  2005   10

 

2.            :  , 提 高 乒 运 水 准 , 佛 州 .

 

3.      :  ( ITTF )  .

 

: (A)         (B)

: 5.1  参赛者必须在199511日之后出世, 方可参加. ( 十岁以下组 )

                     5.2  .

 

4.      :

4.1  个 人 .

4.2   将 分 四 组 循 环 5 .

4.3  11 ..

5. 

5.1            - 13-14/8/2005 (  )    

6.            :  笨 珍 培 群 学 校 综 合 礼 堂

7.            :  冠 军/ 亚 军/ 季 军/ 殿 军            

                     .

8.             :  

      Tel:012-7338769 SJK(C)Chi Mang, Air Masin, 82300 Kukup, Pontian.

    : ppppontian@yahoo.com  sooyuanhun@yahoo.com

9.          :     3

 

:  6-8-2005 (  期 六 .

 

10.           :  6-8-2005   午 四 时 正 于 咸 水 港 启 蒙 学 校。( 各 分 会 可 委 派 代 表 出 席 抽 签; 缺 席 者 由 主 办 当 局 代 抽, 抽 签 结 果 各 有 关 分 会 不 得 异 议)。

11.     :  TIBHAR 40MM  .

 

12.     : 

                               , , .

13.           :  15 

                          

                           其 之 .

14.     :    

                               ,

                               RM50.00 . 退 .

                                .

15.    :  裁 判 会 议 于813日, 9.30am在 笨 珍 培 群 小 学 举

                             行。 , RM50                   

                              .

16.           :  .

 

 

笨珍乒乓分会会所
15-2 PTD 12880, Jalan Delima 1,Pusat Perdagangan Pantai Pontian, 82000 Pontian.
http://ppppontian.tripod.com , ppppontian@yahoo.com