Make your own free website on Tripod.com

Persatuan Ping Pong Negeri Johor Cawangan Pontian

D/A SJK(C) Chi Mang , Air Masin,
82300 Kukup, Pontian, Johor.
Tel & Fax: 07-6969032(0) H/P: 012-7338769

SETIAUSAHA

秘 书 处

Application Form Surat Kebenaran Ibu Bapa (bm) Surat Kebenaran Ibu Bapa (bc)

Minit Mesyuarat Agong Tahunan 2000

Minit Mesyuarat Agong Tahunan 2002 Surat Panggilan
Surat Tan Ching Surat Kebenaran Pemain VIP (bm) Surat S.T. Pei Chun
Menandatangani Kontrak Syarat Pertandingan Terbuka