Make your own free website on Tripod.com

PERSATUAN PING PONG JOHOR CAWANGAN PONTIAN

MINIT MESYUARAT AGONG TAHUNAN 2000

Tarikh : 19-02-2000

Masa : Jam Pukul 7.30 Malam.

Tempat : 724-1, Jalan Taib, 82000 Pontian.

Yang Hadir : Ahli-Ahli Persatuan.

Pengerusi : En. Tay Chong Boon.

Pencatat : En. Lua Leong Seng.

Ajenda-ajenda yang diluluskan adalah seperti berikut :-

Ajenda 1 : Ucapan Tuan Pengerusi

En. Tay Chong Boon, Pengerusi Persatuan Ping Pong mempengerusikan

Majlis MAT. En. Tay mengucapkan ribuan terima kaseh kepada hadirin

Ahli-Ahli yang sudi melapangkan masa untuk menghadiri Mesyuarat

MAT ini. Beliau juga berharap agar Ahli-Ahli dapat memberikan

Cadangan yang membangun, Ahli-Ahli Jawatankuasa akan terus

Memberi sumbangan mereka untuk kebaikan Persatuan ini.

Ajenda 2 : Menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat yang lalu

Minit Mesyuarat yang lalu telah dibaca oleh Tuan Setiausaha En. Lua

Leong Seng. Oleh kerana tiada sebarang pindaan, Minit Mesyuarat

Tersebut telah diterima dengan cadangan En. Chong Wei Min dan

Sokongan dari En Chua Meng Chey.

Ajenda 3 : Laporan Tuan Setiausaha

1. Persatuan ini telah memberi sumbangan kewangan kepada

Jabatan-Jabatan Kerajaan, Sekolah-Sekolah dan beberapa Persatuan

di daerah Pontian dalam 1999 berjumlah sebanyak RM3,230.00

2. Aktiviti-Aktiviti yang telah dijalankan oleh Persatuan ini seperti :-

a. 9&10-5-1999 Menyertai Kejohanan Ping-Pong Negeri Johor

Bawah 15 & 17 Tahun di Segamat.

b. 22-5-1999 Menyertai Kejohanan Ping-Pong Kebangsaan

Bawah 15 & 17 Tahun di Kedah.

c. 25-7-1999 Menganjurkan Kejohanan Ping-Pong Daerah

Terbuka & Bukan Cina.

d. 14&15-8-99 Menyertai Kejohanan Ping-Pong Negeri Johor

Terbuka & Bukan Cina di Kota Tinggi.

e. 18-9-99 Menganjurkan Kejohanan Ping-Pong Daerah

Bawah 13 Tahun.

f. 2&3-10-99 Menyertai Kejohanan Ping-Pong Negeri

Johor Ke-11 Bawah 13 Tahun di Kluang.

Ajenda 4 : Laporan Tuan Bendahari (Sila rujuk Lampiran)

Bendahari En. Tee Heng Sing telah membentangkan Penyata Kewangan

Tahun 1999 seperti berikut :-

Baki pada 01-01-1999 RM76,842.88

Terimaan Tahun 1999 RM14,813.82

____________________

RM91,656.70

Perbelanjaan Tahun 1999 RM17,509.65

____________________

Baki pada 31.12.1999 RM74,147.05

==================

Ajenda 5 Perbincangan :

 1. Memberi Bangunan Persatuan di Projek WFC Tingkat ke-3.

Ahli-Ahli telah setuju membantu mencari derma untuk menampung Kos

Bangunan lebih kurang RM90,000.00 itu.

Mesyuarat ditangguh pada pukul 9.40 malam.

 

Disediakan Oleh : Cop Persatuan Disahkan Oleh :

 

 

_____________________ _____________________

( LUA LEONG SENG ) ( TAY CHONG BOON)

Setiausaha Pengerusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSATUAN PING PONG JOHOR CAWANGAN PONTIAN

MINIT MESYUARAT AGONG TAHUNAN 2001

Tarikh : 24-02-2001

Masa : Jam Pukul 7.30 Malam.

Tempat : 724-1, Jalan Taib, 82000 Pontian.

Yang Hadir : Ahli-Ahli Persatuan.

Pengerusi : En. Tay Chong Boon.

Pencatat : En. Lua Leong Seng.

Ajenda-ajenda yang diluluskan adalah seperti berikut :-

Ajenda 1 : Ucapan Tuan Pengerusi

En. Tay Chong Boon, Pengerusi Persatuan Ping Pong mempengerusikan

Majlis MAT. En. Tay mengucapkan ribuan terima kaseh kepada hadirin

Ahli-Ahli yang sudi melapangkan masa untuk menghadiri Mesyuarat

MAT ini. Beliau juga berharap agar Ahli-Ahli dapat memberikan

cadangan yang membangun, Ahli-Ahli Jawatankuasa akan terus

memberi sumbangan mereka untuk kebaikan Persatuan ini. Hari ini kita

akan memilih J/K yang baru bagi Tahun 2001- 2002.

Ajenda 2 : Menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat yang lalu

Minit Mesyuarat yang lalu telah dibaca oleh Tuan Setiausaha En. Lua

Leong Seng. Oleh kerana tiada sebarang pindaan, Minit Mesyuarat

tersebut telah diterima dengan cadangan En. Ho Ngit Choon dan

sokongan dari En Soo Yuan Hun.

Ajenda 3 : Laporan Tuan Setiausaha

  1. Persatuan ini telah membeli bangunan sendiri Tingkat ke-3 di

kawasan Perdagangan Pontian, Jalan Kukup, 82000 Pontian

dengan harga RM90,000.00.

2. Aktiviti-Aktiviti yang telah dijalankan seperti :-

a. 18-5-2000 Kejohanan Ping-Pong Daerah pontian Bawah

15 & 17 Tahun.

  1. 8 & 9-7-00 Kejohanan Ping Pong Negei Johor Bawah

15 & 17 Tahun.

c. 17 &18-6-00 Kejohanan Ping-Pong Daerah PontianTerbuka & Bukan Cina.

  1. 31-8-2000 Kejohanan Ping-Pong Daerah Pontian Bawah 13

Tahun.

  1. Aktiviti-Aktiviti yang disertai :-
  1. 4---6.8.2000 Kejohanan Ping Pong Negeri Johor Terbuka di

Segamat.

  1. 21 &22-10-00 Kejohanan Ping Pong Negeri Johor Bawah 13

Tahun di Muar.

Ajenda 4 : Laporan Tuan Bendahari (Sila rujuk Lampiran)

Bendahari En. Tee Heng Sing telah membentangkan Penyata Kewangan

Tahun 1999 seperti berikut :-

Baki pada 01-01-2000 RM74,147.05

Terimaan Tahun 2000 RM84,183.61

____________________

RM158,330.66

Perbelanjaan Tahun 2000 RM26,211.33

Membeli Bangunan RM90,000.00

____________________

Baki pada 31.12.2000 RM41,512.33

==================

Ajenda 5 : Memilih AJK bagi Tahun 2001/2002 :

Pengerusi : Tay Chong Boon

Timbalan Pengerusi : Chong Wei Min

Naib Pengerusi : Chua Meng Nang

Lim Soo Tze

Setiausaha : Soo Yuan Hun

Penolong Setiusaha : Lim Soon Quee

Bendahari : Tee Heng Sing

Ahli Jawatankuasa : Law Su Ha @ Law Kun San

Tan Jit Sin

Tan Heng Soo

Lua Leong Seng

Ho Hee Wan

Ong Siew Loon

Koh Bak Khi

Ho Ngit Choon

Ho Choon Weh

Lee Boh Dan

Teo Siw Luan

Toh Ding Seng

Tay Hock

Tang Ping Hong

Chua Meng Chey

Juru Odit : Gan Chin War

Mesyuarat ditangguh pada pukul 9.10 malam.

Disediakan Oleh : Cop Persatuan Disahkan Oleh :

 

_____________________ _____________________

( SOO YUAN HUN ) ( TAY CHONG BOON)

Setiausaha Pengerusi