Make your own free website on Tripod.com
tiger.gif (4678 bytes)

球员誓词

        余 等 谨 以 至 诚 参 加 第 ___ 届 全 柔 少 年 乒 乓 锦 标 赛 . 绝 对 遵 守 大 会 规 章, 服 从 裁 判 , 发 扬 体 育 精 神, 如 有 违 背, 愿 受 大 会 制 裁..

谨 誓 !

tiger.gif (4678 bytes)

luye.gif (1301 bytes)

IKRAR KEJOHANAN

KAMI BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM KEJOHANAN PONG PONG REMAJA NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM YANG KE-___, TAHUN 2000 DENGAN TAAT SETIA, MENGHORMATI UNDANG-UNDANG DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MENGAMBIL BAHAGIAN DENGAN SEMANGAT YANG JUJUR UNTUK KEHORMATAN DAN KEJAYAAN SUKAN.

luye.gif (1301 bytes)